Takaisin pääsivulle

Säännöt

Radion käyttö
Hallin käyttö
Indoor RC-mallilennokit Suomen Cup 1/1
F4D Kumimoottori-mallilennokit Suomen Cup 1/1
F4F Peanut Suomen Cup 1/1
F1M ja F1M limited
F3P Sport, Advanced ja FAI taitolento

Tillbaka till huvudsidan

Regler

Radioregler
Regler gällande hallen
Indoor RC-skalamodeller Finska Cupen 1/1
F4D Gummimotor-skalamodeller Finska Cupen 1/1
F4F Peanut Finska Cupen 1/1
F1M samt F1M limited
F3P Sport, Advanced samt FAI konstflyg


Radion käyttö (koskee 35 MHz radioita)

Radiolähettimen taajuus varataan ottamalla taajuustaulusta vastaava pinna ja kiinnittämällä se näkyvälle paikalle radiolähettimeen.

Ilman taajuuspinnaa olevan radion kytkeminen päälle on ehdottomasti kielletty

Radioregler (gäller 35 MHz system)

Frekvenser reserveras genom att man tar en frekvensklämma från frekvenstavlan och fäster den synligt på sändaren.

Det är förbjudet att slå på en sändare utan reserverad frekvens.


Hallin käyttö

Kilpailujen ja ohjelmanumeroiden välillä voi lennokkeja lennättää vapaasti hallissa. Kilpailijoilla ja ohjelmanumeroiden suorittajilla on etuoikeus ilmatilaan ja radiotaajuuteen silloin kun he suorittavat ohjelmaa.

Polttomoottoreiden käyttö hallissa on kielletty.

Jokainen lennättäjä on vastuussa aiheuttamistaan tai lennokkinsa aiheuttamista vahingoista. Suosittelemme vakuutuksen hankkimista, mikäli sellaista ei vielä ole.

Regler gällande hallen

Mellan tävlingarna och det övriga programmet gäller fri flygning. Tävlande samt deltagare i det officiella programmet äger företräde till frekvenserna.

Det är förbjudet att använda förbränningsmotorer i hallen.

Var och en flygare är ansvarig för skador han eller hans modell förursakar. Vi rekommenderar att du tar en täckande försäkring i fall du inte ännu har en sådan.


Indoor RC-mallilennokit
Suomen Cup 1/1

Kilpailijalla voi olla enemmän kuin yksi lennokki. Parhaan lennokin tulos huomioidaan tuloksissa.

Indoor RC-skalamodeller
Finska Cupen 1/1

En deltagare kan tävla med mer än en modell. Den bästa modellen iakttagas på resultatlistan.

Lennokin vaatimukset:
 • maksimipaino 1 kg
 • voi olla lentokone tai helikopteri
 • lennokki voi olla ARF-sarjasta tai tavanomaisesta rakennussarjasta rakennettu tai kokonaan itse suunniteltu
 • polttomoottori ei ole sallittu
Krav på modellflygplan:
 • max. vikt 1 kg
 • modellen kan vara ett flygplan eller en helikopter
 • modellen kan vara byggd från en ARF- eller traditionell byggsats eller den kan vara helt och hållet en egen konstruktion
 • förbränningsmotor är inte tillåten
Staattinen arvostelu tehdään 3 m päästä. Arvostelussa sovelletaan painokertoimia (K). Lennokkia verrataan kilpailijan esittämiin dokumentteihin (kolmitahopiirrokset, valokuvat...).
 • Ulkolinjojen oikeellisuus (kolmesta suunnasta: päältä, edestä, sivulta, K=10/suunta, yht. K=30)
 • Väritys ja merkinnät (K=5)
 • Realismi ja käsityötaito (K=15)

Lentosäännöt: Kilpailija lennättää lentosuorituksessaan viisi (5) lentokuviota. Näistä 2 on pakollisia ja 3 valinnaista.

 1. Lentoonlähtö (takeoff) (K=7,25)
 2. Valinnainen (K=5)
 3. Valinnainen (K=5)
 4. Valinnainen (K=5)
 5. Lähestyminen ja lasku (approach and landing) (K=7,25)
 6. Lisäksi arvostellaan lennon realismi (K=8)
Statisk bedömning utförs från 3 m avstånd. I bedömningen tillämpas K-koefficienter. Modellen bedöms mot dokument, som deltagaren presenterar (treplansritningar, bilder...).
 • Form noggrannhet (tre vyer, uppifrån, framvy, sida, K=10/vy, totalt 30)
 • Färger och beteckningar (K=5)
 • Realism och hantverk (K=15)

Flygregler: Flygdelen indelas i fem (5) manövrar varav 2 är obligatoriska och 3 valfria.

 1. Start (takeoff) (K=7,25)
 2. Valfri (K=5)
 3. Valfri (K=5)
 4. Valfri (K=5)
 5. Inflygning och landning (approach and landing) (K=7,25)
 6. Dessutom bedöms flygningens realism (K=8)
Kilpailussa lennetään 3 lentokierrosta, joista kahden parhaan kierroksen pisteet lasketaan yhteen. Kokonaispistemäärä on staattisen arvostelun ja lentopisteiden summa. I Tävlingen flygs 3 omgångar och poäng av de två bästa räknas ihop. Slutresultatet är summan av statiska och flygpoäng.
Valinnaiset lentokuviot voivat olla mitä tahansa tunnettuja, esikuvalle sopivia lentokuvioita. Esimerkkejä valinnaisista lentokuvioista: FAI2018_RC_Scale_Manoeuvres.pdf

Dokumentissa mainittuja korkeuksia ja etäisyyksiä sovelletaan pienempinä sisälennätyksessä.

Valfria manövrar kan vara vilka som helst kända manövrar, som är typiska för modellens förebild.. Exempel på valfria manövrar: FAI2018_RC_Scale_Manoeuvres.pdf

I dokumentet nämda höjder och avstånd tillämpas i minde storlek, som passar för inomhusflygning.


F4D Kumimoottori-mallilennokit
Suomen Cup 1/1
F4D Gummimotor-skalamodeller
Finska Cupen 1/1
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild
FAI Aeromodelling Commission CIAMF4D on pieni vapaastilentävä kumimoottorilla varustettu mallilennokki. Lennokin maksimipaino on 150 g ja suurin sallittu siipikuormitus 15 g/dm².

Kilpailusijoitukseen vaikuttavat sekä lento, että staattinen arvostelu.

Staattisessa arvostelussa arvioidaan lennokin muototarkkuus (K=39), väritys (K=5), merkinnät (K=11), pintakäsittely (K=14), työn laatu (K=17) ja yksityiskohdat (K=14). K-kertoimet yhteensä 100. Lennokkia verrataan kilpailijan esittämiin dokumentteihin (kolmitahopiirrokset, valokuvat...).

Lennon vähimmäisaika on 15 s. Jokainen kilpailija saa lennättää vähintään 4 kertaa, joista paras huomioidaan. Lentoaika ei vaikuta lentoarvosteluun. Lennosta arvostellaan

 • lentoonlähtö (K=10)
 • nousu (K=8)
 • korkeuden pudotus ja lähestyminen (K=12)
 • lasku (K=11)
 • lennon realismi (K=24)
 • K-kertoimet yhteensä 65

Kilpailu lennetään FAI-säännöillä, kilpailijakohtainen lennokeiden lukumäärärajoitus poislukien.

F4D-luokkaa koskevat FAI-säännöt FAI2018_F4D_Rubber_Scale.pdf

FAI Aeromodelling Commission CIAMF4D är en gummimotordriven, friflygande skalamodell. Modellens maximivikt är 150 g och maximal vingbelastning 15 g/dm².

Den slutliga placeringen påverkas av både flygningen samt den statiska bedömningen.

Vid statiska bedömningen värderas modellens skalenlighet (K=39), färger (K=5), beteckningar (K=11), ytbehandling (K=14), handarbetets kvalitet (K=17) samt detaljer (K=14). K-koefficienterna totalt 100. Modellen bedöms mot dokument, som deltagaren presenterar (treplansritningar, bilder...).

Minimiflygtid är 15 s. Var och en deltagare får flyga minst 4 gånger. Den bästa flygningen iakttagas. Flygtiden påverkar inte i flygningens bedömning. Följande punkter bedöms vid flygningen

 • start (K=10)
 • stigning (K=8)
 • sjunkning och approach (K=12)
 • landning (K=11)
 • flygningens realism (K=24)
 • K-koefficienterna totalt 65

Tävlingen genomförs enligt FAI-reglerna, dock är antalet modeller per deltagare ej begränsat.

FAI-regler gällande F4D FAI2018_F4D_Rubber_Scale.pdf


F4F Peanut
Suomen Cup 1/1

FAI Aeromodelling Commission CIAMPeanut on pieni vapaastilentävä kumimoottorilla varustettu mallilennokki. Koko on rajoitettu siten, että maksimi kärkiväli on 330 mm tai maksimi pituus 230 mm. Painolle tai rakenteelle ei ole rajoituksia, mutta rakennetapa vaikuttaa staattiseen arvosteluun.

Kilpailusijoitukseen vaikuttavat sekä lennon kesto, että staattinen arvostelu. Monimutkaisemmat lennokit voivat saada enemmän pisteitä staattisessa arvostelussa. Lennokkia verrataan kilpailijan esittämiin dokumentteihin (kolmitahopiirrokset, valokuvat...).

Jokainen kilpailija voi lennättää 9 kilpailulentoa, joista huomioidaan 2 parasta.

Lennokit pannaan paremmuusjärjestykseen staattisen arvostelun perusteella ja lentoajan perusteella. Sijaluvut lasketaan yhteen ja pienimmän summan saanut lennokki on voittaja.

Kilpailu lennetään FAI-säännöillä, kilpailijakohtainen lennokeiden lukumäärärajoitus poislukien.

F4F-luokkaa koskevat FAI-säännöt FAI2018_F4F_Peanut_Scale.pdf

F4F Peanut
Finska Cupen 1/1

FAI Aeromodelling Commission CIAMPeanuts är små gummimotordrivna, friflygande skalamodeller. Storleken är begränsad till 330 mm spännvidd eller en maximilängd om 230 mm. Inga begränsningar för vikt eller konstruktion, men byggnadssättet påverkar statiska bedömningen.

Den slutliga placeringen påverkas av både flygningstiden samt den statiska bedömningen. Mera komplicerade modeller får högre poäng i bedömningen. Modellen bedöms mot dokument, som deltagaren presenterar (treplansritningar, bilder...).

Var och en deltagare får flyga 9 gånger. Två längsta flygningar iaktagas i resultat.

Modellerna sättas i ordnigsföljd p.g.a statisk bedömning och flygtiden. Ordningstalen räknas ihop och modellen med den minsta summan vinner.

Tävlingen genomförs enligt FAI-reglerna, dock är antalet modeller per deltagare ej begränsat.

FAI-regler gällande F4F FAI2018_F4F_Peanut_Scale.pdf


F1M

F1M on FAI:n "provisional" -kilpailuluokka, jonka säännöt löytyvät FAI:n sääntökirjasta (Sporting Code)

Säännöt lyhyesti

 1. Suurin siiven kärkiväli 460 mm.
 2. Vain yksitasot sallittuja.
 3. Lennokin minimipaino 3 g.
 4. Kumimoottorin maksimipaino 1,5 g.
 5. Päällyste vapaa, paitsi mikrofilmi kielletty.
F1M

F1M är en "provisional"-klass i FAI. Reglerna finns i FAI Sporting Code.

Regler i korthet

 1. Spännvidd max. 460 mm.
 2. Modellen skall vara ett monoplan.
 3. Modellens minimivikt är 3 g.
 4. Gummimotorns max. vikt är 1,5 g.
 5. Beklädningsmaterial är valfri, dock mikrofilm är förbjuden.
Kilpailussa lennätetään kuusi lentoa, joista kaksi parasta huomioidaan lopputuloksissa. Näiden lentojen yhteenlaskettu aika määrää sijoituksen. I tävlingen flygs 6 omgångar. Av dom räknas dom 2 bästa ihop för slutresultatet. Längsta sammanräknade flygtid vinner.
Lisäksi Suomessa lennätetään F1M-limited -luokkaa, jossa on edellisten sääntöjen lisäksi lisärajoituksia. (Säännöt lennokit.net.ssä.)
 1. kantopintojen leveys enintään 150 mm
 2. lennokin kokonaispituus enintään 650 mm (mitattuna ilman potkuria)
 3. kumiväli enintään 270 mm (mitattuna laakeripukin etureunasta kumikoukun etureunaan)
 4. potkurin halkaisija enintään 350 mm
 5. potkurin nousua tai läpimittaa muuttavat jousi- tai vipumekanismit on kielletty
Dessutom flygs i Finland i F1M-limited klass, vilken har följande begränsningar
 1. bredden av bärande ytor max, 150 mm
 2. modellens längd max. 650 mm utan propeller
 3. gummiavstånd max. 270 mm från lagerbockens framkant till gummikrokens framkant
 4. propellerns max. diameter 350 mm
 5. fjäder- eller ledmekanismer, som ändrar propellerns diameter eller stigning, är förbjudna.

F3P Sport, Advanced ja FAI taitolento

Kilpaillaan kolmessa luokassa: aloittelijalle sopiva Sport, pidempään harrastaneille suunnattu Advanced ja experteille FAI. Kilpailija voi osallistua vain yhteen luokkaan.

Lisää tietoja säännöistä F3A-Teamin kotisivuilta

F3P Sport, Advanced samt FAI konstflyg

Tävlas i tre klasser: i för nybörjare passlig Sport och i Advanced, som är inriktad för mera erfarna piloter samt i FAI för experter. En deltagare kan delta bara i en klass.

Mera information på F3A-Teams websidor


19.11.2018 webmaster