Takaisin pääsivulle

Säännöt

Radion käyttö
Hallin käyttö
Kansanscale Indoor RC-mallilennokit Suomen Cup 2/2
F4D Kumimoottori-mallilennokit
F4F Peanut
Peruslennokki
F3P Sport, Advanced ja FAI taitolento Suomen Cup 3/3
F1M Muovifilmari

Tillbaka till huvudsidan

Regler

Radioregler
Regler gällande hallen
Indoor RC-skalamodeller Finska Cupen 2/2
F4D Gummimotor-skalamodeller
F4F Peanut
Basmodell (gummimotor)
F3P Sport, Advanced samt FAI konstflyg Finska Cupen 3/3
F1M Mini Stick


Radion käyttö

Radiolähettimen taajuus varataan ottamalla taajuustaulusta vastaava pinna ja kiinnittämällä se näkyvälle paikalle radiolähettimeen.

Ilman taajuuspinnaa olevan radion kytkeminen päälle on ehdottomasti kielletty

Radioregler

Frekvenser reserveras genom att man tar en frekvensklämma från frekvenstavlan och fäster den synligt på sändaren.

Det är förbjudet att slå på en sändare utan reserverad frekvens.


Hallin käyttö

Kilpailujen ja ohjelmanumeroiden välillä voi lennokkeja lennättää vapaasti hallissa. Kilpailijoilla ja ohjelmanumeroiden suorittajilla on etuoikeus ilmatilaan ja radiotaajuuteen silloin kun he suorittavat ohjelmaa.

Polttomoottoreiden käyttö hallissa on kielletty.

Jokainen lennättäjä on vastuussa aiheuttamistaan tai lennokkinsa aiheuttamista vahingoista. Suosittelemme vakuutuksen hankkimista, mikäli sellaista ei vielä ole.

Regler gällande hallen

Mellan tävlingarna och det övriga programmet gäller fri flygning. Tävlande samt deltagare i det officiella programmet äger företräde till frekvenserna.

Det är förbjudet att använda förbränningsmotorer i hallen.

Var och en flygare är ansvarig för skador han eller hans modell förursakar. Vi rekommenderar att du tar en täckande försäkring i fall du inte ännu har en sådan.


Kansanscale Indoor RC-mallilennokit
Suomen Cup 2/2

Kilpailijalla voi olla kaksi lennokkia. Parhaan lennokin tulos huomioidaan tuloksissa.

Indoor RC-skalamodeller
Finska Cupen 2/2

En deltagare kan tävla med två modeller. Den bästa modellen iakttagas på resultatlistan.

Lennokin vaatimukset:
 • maksimipaino 1 kg
 • voi olla lentokone tai helikopteri
 • lennokki voi olla ARF-sarjasta tai tavanomaisesta rakennussarjasta rakennettu tai kokonaan itse suunniteltu
 • polttomoottori ei ole sallittu
Krav på modellflygplan:
 • max. vikt 1 kg
 • modellen kan vara ett flygplan eller en helikopter
 • modellen vara byggd från en ARF- eller traditionell byggsats eller den kan vara helt och hållet en egen konstruktion
 • förbränningsmotor är inte tillåten
Staattinen arvostelu tehdään 3 m päästä. Arvostelussa sovelletaan painokertoimia (K).
 • Ulkolinjojen oikeellisuus (K=27)
 • Dokumentit (valokuvat, kolmitahot, värit) (K=7)
 • Väritys ja merkinnät (K=4)
 • Realismi ja käsityötaito (K=12)

Lentosäännöt: Kilpailija lennättää lentosuorituksessaan yhdeksän (9) lentokuviota. Näistä 5 on pakollisia ja 4 valinnaista.

 1. Lentoonlähtö (takeoff) (K=8)
 2. Suora vaakalento (fly past) (K=2)
 3. Vaaka-8 (figure 8) (K=4)
 4. Laskeva 360 asteen kaarto (descending 360) (K=4)
 5. Valinnainen (K=4)
 6. Valinnainen (K=4)
 7. Valinnainen (K=4)
 8. Valinnainen (K=4)
 9. Lähestyminen ja lasku (approach and landing) (K=8)
 10. Lisäksi arvostellaan lennon realismi (K=8)
Statisk bedömning utförs från 3 m avstånd. I bedömningen tillämpas K-koefficienter.
 • Form noggrannhet (K=27)
 • Dokument (foton, 3-vyer, färger) (K=7)
 • Färger och beteckningar (K=4)
 • Realism och hantverk (K=12)

Flygregler: Flygdelen indelas i nio (9) manövrar varav 5 är obligatoriska och 4 valfria.

 1. Start (takeoff) (K=8)
 2. Rak förbiflygning (fly past) (K=2)
 3. Horisontell 8 (figure 8) (K=4)
 4. Sjunkande 360 graders sväng (descending 360) (K=4)
 5. Valfri (K=4)
 6. Valfri (K=4)
 7. Valfri (K=4)
 8. Valfri (K=4)
 9. Anländning och landning (approach and landing) (K=8)
 10. Dessutom bedöms flygningens realism (K=8)
Kilpailussa lennetään 3 lentokierrosta, joista huomioidaan kaksi parasta. Kokonaispistemäärä on staattisen arvostelun ja lentopisteiden summa. Yksityiskohtaisemmat säännöt:
Kansanscale_Indoor_2007.pdf (200 kB)
I Tävlingen flygs 3 omgångar, varav de 2 bästa iaktagas. Slutresultatet är summan av statiska och flygpoäng. Noggrannare regler på engelska:
Indoor_RC_Scale_2007.pdf (210 kB)
Valinnaiset lentokuviot voivat olla mitä tahansa tunnettuja, esikuvalle sopivia lentokuvioita. Niiden kuvauksia on FAI-säännöissä sc4_f4_scale_09.pdf (1.20 MB). Esimerkkejä valinnaisista lentokuvioista: Valfria manövrar kan vara vilka som helst kända manövrar, som är typiska för modellens förebild. Beskrivningar finns i FAI-regler sc4_f4_scale_09.pdf (1.20 MB). Exempel på valfria manövrar:
Taxi, Straight Flight Out, Prosedure Turn, Straight Flight Back, Overshoot, Sideslip, Flight in rectangular Circuit, Flight in Triangular Circuit, Traffic Pattern Approach, Spin, Chandelle, Touch and Go, Inside Loop, Outside Loop, Immelman, Turn, Barrel Roll, Slow Roll, Snap Roll, Point RollSplit S, Cuban 8, Reverse Cuban 8, Inverted Flight, Spot Landing, Retract Landing Gear, Flaps, Bomb Drop, Any other prototypical maneuver or scale operation

F4D Kumimoottori-mallilennokit F4D Gummimotor-skalamodeller
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild
FAI Aeromodelling Commission CIAMF4D on pieni vapaastilentävä kumimoottorilla varustettu mallilennokki. Lennokin maksimipaino on 150 g ja suurin sallittu siipikuormitus 15 g/dm².

Kilpailusijoitukseen vaikuttavat sekä lento, että staattinen arvostelu.

Staattisessa arvostelussa arvioidaan lennokin muototarkkuus (K=39), väritys (K=5), merkinnät (K=11), pintakäsittely (K=14), työn laatu (K=17) ja yksityiskohdat (K=14). K-kertoimet yhteensä 100.

Lennon vähimmäisaika on 15 s. Jokainen kilpailija saa lennättää vähintään 4 kertaa, joista paras huomioidaan. Lentoaika ei vaikuta lentoarvosteluun. Lennosta arvostellaan

 • lentoonlähtö (K=10)
 • nousu (K=8)
 • korkeuden pudotus ja lähestyminen (K=12)
 • lasku (K=11)
 • lennon realismi (K=24)
 • K-kertoimet yhteensä 65

Kilpailu lennetään FAI-säännöillä, kilpailijakohtainen lennokeiden lukumäärärajoitus poislukien.

FAI säännöt sc4_f4_scale_09.pdf (1.20 MB).

FAI Aeromodelling Commission CIAMF4D är en gummimotordriven, friflygande skalamodell. Modellens maximivikt är 150 g och maximal vingbelastning 15 g/dm².

Den slutliga placeringen påverkas av både flygningen samt den statiska bedömningen.

Vid statiska bedömningen värderas modellens skalenlighet (K=39), färger (K=5), beteckningar (K=11), ytbehandling (K=14), handarbetets kvalitet (K=17) samt detaljer (K=14). K-koefficienterna totalt 100.

Minimiflygtid är 15 s. Var och en deltagare får flyga minst 4 gånger. Den bästa flygningen iakttagas. Flygtiden påverkar inte i flygningens bedömning. Följande punkter bedöms vid flygningen

 • start (K=10)
 • stigning (K=8)
 • sjunkning och approach (K=12)
 • landning (K=11)
 • flygningens realism (K=24)
 • K-koefficienterna totalt 65

Tävlingen genomförs enligt FAI-reglerna, dock är antalet modeller per deltagare ej begränsat.

FAI regler sc4_f4_scale_09.pdf (1.20 MB).


F4F Peanut

FAI Aeromodelling Commission CIAMPeanut on pieni vapaastilentävä kumimoottorilla varustettu mallilennokki. Koko on rajoitettu siten, että maksimi kärkiväli on 330 mm tai maksimi pituus 230 mm. Painolle tai rakenteelle ei ole rajoituksia, mutta rakennetapa vaikuttaa staattiseen arvosteluun.

Kilpailusijoitukseen vaikuttavat sekä lennon kesto, että staattinen arvostelu. Monimutkaisemmat lennokit voivat saada enemmän pisteitä staattisessa arvostelussa.

Jokainen kilpailija voi lennättää 9 kilpailulentoa, joista huomioidaan 2 parasta.

Lennokit pannaan paremmuusjärjestykseen staattisen arvostelun perusteella ja lentoajan perusteella. Sijaluvut lasketaan yhteen ja pienimmän summan saanut lennokki on voittaja.

Kilpailu lennetään FAI-säännöillä, kilpailijakohtainen lennokeiden lukumäärärajoitus poislukien.

FAI säännöt sc4_f4_scale_09.pdf (1.20 MB).

F4F Peanut

FAI Aeromodelling Commission CIAMPeanuts är små gummimotordrivna, friflygande skalamodeller. Storleken är begränsad till 330 mm spännvidd eller en maximilängd om 230 mm. Inga begränsningar för vikt eller konstruktion, men byggnadssättet påverkar statiska bedömningen.

Den slutliga placeringen påverkas av både flygningstiden samt den statiska bedömningen. Mera komplicerade modeller får högre poäng i bedömningen.

Var och en deltagare får flyga 9 gånger. Två längsta flygningar iaktagas i resultat.

Modellerna sättas i ordnigsföljd p.g.a statisk bedömning och flygtiden. Ordningstalen räknas ihop och modellen med den minsta summan vinner.

Tävlingen genomförs enligt FAI-reglerna, dock är antalet modeller per deltagare ej begränsat.

FAI regler sc4_f4_scale_09.pdf (1.20 MB).


Peruslennokki

Kilpaillaan alle 15-vuotiaiden sarjassa ja "15 ja yli"-sarjassa.

Useat kumimoottorilennokkien rakennussarjat ovat näiden sääntöjen mukaisia, esim. Hyttynen, Sinisiipi, Kolibri.

Basmodell

Tävlas i klasser "under 15 år" och "15 och mera".

Flera byggsatser fyller dessa regler, t.ex. Hyttynen, Sinisiipi, Kolibri.


Säännöt
 1. Projisoitu kärkiväli max. 480 mm.
 2. Siiven leveys max. 80 mm.
 3. Lennokin on oltava yksitaso.
 4. Korkeusperäsimen pinta-ala max. 45% siipien pinta-alasta.
 5. Suurin potkurin läpimitta 250 mm.
 6. Lennokin voimanlähteenä tulee käyttää kumimoottoria, jonka paino on rajoittamaton.
 7. Lennokin minimipaino ilman kumimoottoria on 6 g
 8. Potkurin nousua tai läpimittaa muuttavat jousi- tai vipumekanismit on kielletty.
 9. Kilpailussa lennätetään kuusi lentoa, joista kaksi parasta huomioidaan lopputuloksissa. Näiden lentojen yhteenlaskettu aika määrää sijoituksen.

Regler
 1. Projiserad spännvidd max. 480 mm.
 2. Vingens bredd max. 80 mm.
 3. Modellen skall vara ett monoplan.
 4. Max. areal på höjrodret 45% av vingarnas areal.
 5. Propellerns max. diameter är 250 mm.
 6. Som driftkälla skall användas en gummimotor. Dess vikt är obegränsad.
 7. Modellens minimivikt utan gummimotor är 6 g
 8. Fjäder- eller ledmekanismer, som ändrar propellerns diameter eller stigning, är förbjudna.
 9. I tävlingen flygs 6 omgångar. Av dom räknas dom 2 bästa ihop för slutresultatet. Längsta sammanräknade flygtid vinner.

F3P Sport, Advanced ja FAI taitolento
Suomen Cup 3/3

Kilpaillaan kolmessa luokassa: aloittelijalle sopiva Sport, pidempään harrastaneille suunnattu Advanced ja experteille FAI. Sport-luokassa lennätetään 2 kierrosta ja muissa luokissa 3 kierrosta. Kilpailija voi osallistua vain yhteen luokkaan.

Lisää tietoja säännöistä F3A-Teamin kotisivuilta

F3P Sport, Advanced samt FAI konstflyg
Finska Cupen 3/3

Tävlas i tre klasser: i för nybörjare passlig Sport och i Advanced, som är inriktad för mera erfarna piloter i FAI för experter. Vid Sport-klassen flygs 2 omgångar och vid de övriga 3 omgångar. En deltagare kan delta bara i en klass.

Mera information på F3A-Teams websidor


F1M Muovifilmari

F1M muovifilmarit ovat keveitä vapaastilentäviä sisälennokkeja. Niiden siiven kärkiväli on 46 cm, ja silti lennokit painavat vain 3 grammaa. Voimanlähteenä käytetään 1,5 gramman painoista kumimoottoria, joka pyörittää lennokin potkuria.

Kilpailusäännöt edellyttävät, että kilpailija rakentaa lennokkinsa itse. Näiden höyhenenkeveiden lennokkien rakennusmateriaalina käytetään balsaa. Siiven päällysteenä käytetään ohutta muovikalvoa, joka on paksuudeltaan vain kymmenesosa tavallisen tuorekelmun paksuudesta.

Keveät lennokit lentävät pitkään. Korkeissa halleissa mikrofilmareilla saavutetaan helposti yli 10 minuutin lentoaikoja.

F 1M Mini Stick

F1M Mini Stick är en lätt friflygande inomhusmodell. Spännvidden är 46 cm, men ändå vägar modellerna endast 3 gram. Som driftkälla används en gummimotor på 1.5 gram vikt.

Reglerna förutsätter att tävlaren har själv byggt sin modell. Som material för dessa fjäderlätta modeller används balsa. Vingen är beklädd med tunn plastfolie. Dess tjocklek är bara en tiondedel av den vanliga hushållsfolies tjocklek.

Lätta modeller flyger länge. I höga hallar når man lätt flygtider på över 10 minuter.


5.10.2009 webmaster