Takaisin pääsivulle

Säännöt

Radion käyttö
Hallin käyttö
Sähkökäyttöiset RC-mallilennokit Suomen Cup
F3AI sisätaitolento
F4F Peanut Suomen Cup
Hyttynen

Tillbaka till huvudsidan

Regler

Radioregler
Regler gällande hallen
Eldrivna RC-skalamodeller Finska Cupen
F3AI inomhuskonstflyg
F4F Peanut Finska Cupen
Hyttynen


Radion käyttö

Radiolähettimen taajuus varataan ottamalla taajuustaulusta vastaava pinna ja kiinnittämällä se näkyvälle paikalle radiolähettimeen.

Ilman taajuuspinnaa olevan radion kytkeminen päälle on ehdottomasti kielletty


Radioregler

Frekvenser reserveras genom att man tar en frekvensklämma från frekvenstavlan och fäster den synligt på sändaren.

Det är förbjudet att slå på en sändare utan reserverad frekvens.


Hallin käyttö

Kilpailujen ja ohjelmanumeroiden välillä voi lennokkeja lennättää vapaasti hallissa. Kilpailijoilla ja ohjelmanumeroiden suorittajilla on etuoikeus ilmatilaan ja radiotaajuuteen silloin kun he suorittavat ohjelmaa.

Polttomoottoreiden käyttö hallissa on kielletty.


Regler gällande hallen

Mellan tävlingarna och det övriga programmet gäller fri flygning. Tävlande samt deltagare i det officiella programmet äger företräde till frekvenserna.

Det är förbjudet att använda förbränningsmotorer i hallen.


Sähkökäyttöiset RC-mallilennokit

Skaalakisa seurailee Kansanscalen periaatteita mahd. tarkoin. Poikkeuksia on toki halliolosuhteet huomioiden pakko eräissä kohdin tehdä.

Koneet arvostellaan staattisesti (2 m) ja ilmassa, painottuen jälkimmäiseen. Tuomareita on kaksi. K-kertoimet kuten Kansanscalessa. Kaikki liikkeet huudetaan alkaneiksi ja päättyneiksi kuten KS:ssä. Max. lentoaika 3 minuuttia. Matalalennon raja on lennättäjän silmien tasa.

Kilpailija voi osallistua useammalla lennokilla. Sijoituksessa huomioidaan se lennokki, jolla on saatu paras tulos.

Lento-osa jakaantuu viiteen pakolliseen ja yhteen valinnaiseen liikkeeseen.

Pakolliset:

 • Lentoonlähtö
 • Suora vaakalento (5 sekuntia riittää)
 • Vaakakahdeksikko
 • Laskeva 360
 • Lasku

Valinnaiset liikkeet lentoarvostelukaavakkeen listasta.

Staattisen arvostelun kaavake sahkoscale1.xls
Lentoarvostelukaavake sahkoscale2.xls


Eldrivna RC-skalamodeller

Skalatävlingen följer "kansanscale" ("folkskala") -reglerna i möjligaste mån. Avvikelser förekommer givetvis p.g.a. hallens utformning.

Modellerna bedöms statisk från 2 m avstånd samt i luften, med tyngdpunkt på det senare. Domarna är 2 till antalet. K-faktorer som i Kansanscale. Alla manövrar anmäls när dom påbörjas och avslutas. Max flygtid är 3 min. Nedre gräns vid lågflygning är pilotens ögonhöjd.

En deltagare kan tävla med flera modeller. Placeringen bestämmes av den modell med vilken bästa resultat har uppnåtts.

Flygdelen indelas i 5 obligatoriska samt en valfri manöver.

Obligatoriska:

 • Start
 • Horisontell flygning (5 sekunder räcker)
 • Horisontell 8:a
 • Sjunkande 360
 • Landning

Valfria manövrar finns på bedömningsprotokollet.

Protokoll för statisk bedömning sahkoscale1.xls
Protokoll för flygbedömning sahkoscale2.xls


Palkinnot

1. palkinto: SIG Rascal
2. palkinto: Graupner Messerschmitt Bf 109 E-7
3. palkinto: Ikarus Mach 3


Priser

1:a pris: SIG Rascal
2:a pris: Graupner Messerschmitt Bf 109 E-7
3:dje pris: Ikarus Mach 3

Mallilennokkikilpailun sponsori Skalamodelltävlingen sponsoreras av

F3AI sisätaitolento

Lentoliikkeiden arvostelussa sovelletaan liikkeen vaikeusasteesta riippuvia K-kertoimia. Kilpailussa lennetään kaksi kierrosta ja niiden yhteenlaskettu pistemäärä huomioidaan.

Liikkeet:

 1. Lähtö
 2. Pystykäännös
 3. Vaakakierre
 4. Puolikas käänteinen kuubalainen kahdeksikko
 5. Selkälento
 6. Silmukka
 7. Lasku

Yksityiskohtaisemmat säännöt: F3AI_saannot.pdf

F3AI inomhuskonstflyg

Vid bedömningen av manövrarna anpassas multipliceringsfaktorer på basen av manöverns svårighetsgrad. Tävlingen genomförs i 2 omgångar och poängen från båda omgångarna räknas ihop.

Manövrar:

 1. Start
 2. Hammerhead
 3. Roll
 4. Omvänd halv kubansk åtta
 5. Inverterad flygning
 6. Looping
 7. Landning

Mera detaljerade finskspråkiga regler: F3AI_saannot.pdf


Palkinnot

1. palkinto: GWS A-10 Warthog
2. palkinto: GWS BN2 Islander
3. palkinto: 2 kpl GWS Pico STD -servoja


Priser

1:a pris: GWS A-10 Warthog
2:a pris: GWS BN2 Islander
3:dje pris: 2 st. GWS Pico STD -servon

F3AI-taitolentokilpailun sponsori F3AI-konstlygtävlingen sponsoreras av

F4F Peanut Suomen Cup

Peanut on pieni vapaastilentävä kumimoottorilla varustettu mallilennokki. Koko on rajoitettu siten, että maksimi kärkiväli on 330 mm tai maksimi pituus 230 mm. Painolle tai rakenteelle ei ole rajoituksia, mutta rakennetapa vaikuttaa staattiseen arvosteluun.

Kilpailusijoitukseen vaikuttavat sekä lento, että staattinen arvostelu. Monimutkaisemmat lennokit voivat saada enemmän pisteitä staattisessa arvostelussa.

Kilpailu lennetään FAI-säännöillä, kilpailijakohtainen lennokeiden lukumäärärajoitus poislukien.

FAI säännöt sc4-f4.04.pdf (504 kB)

Palkinnot

Palkinnot ovat lennokin rakennustarvikepaketteja, jotka sisältävät lajitelman balsalevyjä ja -rimoja, hiilikuitutankoja ja -putkia, Modelspan-paperia, liimaa ja lakkaa.

1. palkinto: rakennustarvikepaketti, arvo 35 €
2. palkinto: rakennustarvikepaketti, arvo 25 €
3. palkinto: rakennustarvikepaketti, arvo 15 €

F4F Peanut Finska Cupen

Peanut är små gummimotordrivna, friflygande skalamodeller. Storleken är begränsad till 330 mm spännvidd eller en maximilängd om 230 mm. Inga begränsningar för vikt eller konstruktion, men byggnadssättet påverkar statiska bedömningen.

Den slutliga placeringen påverkas av både flygningen samt den statiska bedömningen. Mera komplicerade modeller får högre poäng i bedömningen.

Tävlingen genomförs enligt FAI-reglerna, dock är antalet modeller per deltagare ej begränsat.

FAI regler sc4-f4.04.pdf (504 kB)

Priser

Priserna består av materialpaket, som innehåller ett urval av balsaskivor och - ribbor, kolfiberstänger och -rör, Modellspan-papper, lim och lack.

1:a pris: materialpaket till ett värde av 35 €
2:a pris: materialpaket till ett värde av 25 €
3:dje pris: materialpaket till ett värde av 15 €

Peanut-kilpailun sponsori Peanut-tävlingen sponsoreras av

Hyttynen

Kilpaillaan alle 15-vuotiaiden sarjassa ja "15 ja yli"-sarjassa.

Voit tilata tai käydä ostamassa oman Hyttysen rakennussarjan Kärkkäiseltä.

Hyttynen

Tävlas i klasser "under 15 år" och "15 och mera"

Du kan beställa eller köpa din egen Hyttynen-byggsats från Kärkkäinen.


Säännöt
 • Lennokin tulee olla rakennettu Hyttynen-rakennussarjan mukana tulleiden piirustusten mukaan.
 • Potkurina voidaan käyttää rakennussarjan mukana olevaa muovipotkuria tai itse tehtyä potkuria. Suurin potkurin läpimitta 250 mm. Katso ohjeet potkurin valmistamiseksi.
 • Lennokin voimanlähteenä tulee käyttää kumimoottoria, jonka paino on rajoittamaton.
 • Lennokin minimipaino (ilman kumimoottoria) 6 g
 • Lennokki on valmistettava kokonaan puusta lukuunottamatta
  • potkurinakselia laakereineen, laakeripukkia ja kumin kiinnityskoukkua, jotka ovat metallia ja/tai muovia, ja joiden kiinnitys on mahdollisesti vahvistettu langalla
  • päällystysmateriaalia, joka on vapaa (ei kuitenkaan mikrofilmiä)
  • siiven- ja peräsimen kiinnitysmekanismeja
  • potkuria, joka voi olla olla teollisesti valmistettu muovipotkuri
 • Kilpailussa lennätetään kuusi lentoa, joista kaksi parasta huomioidaan lopputuloksissa. Näiden lentojen yhteenlaskettu aika määrää sijoituksen.

Regler
 • Modellen skall vara byggd enligt ritningarna som följer med Hyttynen-byggsatsen
 • Som propeller kan plastpropellern som följer med byggsatsen användas, alternativt en propeller av egen tillverkning. Här finns instruktioner (på finska) för propellertillverkning.
 • Som kraftkälla används en gummimotor, vars vikt är obegränsad.
 • Modellens minimivikt utan gummimotor är 6 g
 • Modellen ska vara byggd av trä förutom:
  • propelleraxeln med lager, lagebockar och gummibandets fästkrokar som är av metall/plast samt vars fästannordningar eventuellt är förstärkta med tråd
  • klädseln, som är fri (dock ej microfilm)
  • vingens- och stabilisatorernas fastsättningsmekanismer
  • propellern som kan vara gjord i plast
 • I tävlingen flygs 6 omgångar. Av dom räknas dom 2 bästa ihop för slutresultatet. Längsta sammanräknade flygtid vinner.

Palkinnot

0-14 -vuotiaat
1. palkinto: GWS Pico Stick
2. palkinto: Lee Free Flight Electric P-51 Mustang
3. palkinto: Hobbyträ Lärkan -liidokki

15-100 -vuotiaat
1. palkinto: RBC The Paddle Parkflyer
2. palkinto: Svenson Starter RC-liidokki
3. palkinto: RBC Micro Focke-Wulf Fw-190


Priser

0-14 -åriga
1:a pris: GWS Pico Stick
2:a pris: Lee Free Flight Electric P-51 Mustang
3:dje pris: Hobbyträ Lärkan -glidflygplan

15-100 -åriga
1:a pris: RBC The Paddle Parkflyer
2:a pris: Svenson Starter RC-liidokki
3:dje pris: RBC Micro Focke-Wulf Fw-190

Hyttys-kilpailun sponsori Hyttynen-tävlingen sponsoreras av

10.11.2004 webmaster